ARJ4 decompressor

ARJ4 decompressor. (last update: 20/10/21)

CODE: Konop, Rastan, xxl
ENTRY: 
      mwa #packed_data ARJ4_INPUT
      mwa #destination ARJ4_OUTPUT
      mwa #Length ARJ4_LENGTH
      jsr unARJ4

packed_data    ins 'conan.arj4',8,.FILESIZE 'conan.arj4'-8

destination    equ $A150

ARJ4_INPUT    equ $80
ARJ4_OUTPUT    equ $82
copysrc      equ $84
bitcount     equ $86
bitbuf      equ $87
ARJ4_LENGTH    equ $88
lenL       equ $8A
offs       equ $8B ;2
temp       equ $8D
unARJ4    ldy   #$00    ; przez cala procke = 0
       lda   #$80
       sta   bitcount

countLoop   lda   ARJ4_LENGTH
       ora   ARJ4_LENGTH+1
       bne   cont
       rts         ; koniec
cont     jsr   getBit
       bcs   startSld
       ldx   #$08
       jsr   getBits   ; pobierz bajt
       lda   offs
       jsr   PUT_BYTE
       bcc   countLoop  ; zawsze


startSld   jsr   getLengthBits    ; mamy w C bit
       lda   offs
       sec             ; +1
       adc   lenL
       sta   lenL
       inc   lenL         ; +1  w sumie +2

       jsr   getOffsBits     ; offset
       lda   offs+1
       adc   temp         ; c=0
       sta   offs+1

  	   lda   ARJ4_OUTPUT
	   sbc   offs        ; c=0  -1
	   sta   copysrc
	   lda   ARJ4_OUTPUT+1
	   sbc   offs+1
	   sta   copysrc+1
copyLoop   jsr   copy
       dec   lenL
       bne   copyLoop
	   beq   countLoop

getLengthBits
       ldx   #$06  ; 7 bitow, pierwszy juz jest
       lda   #$01  ; pierwsze C
       sta   lenL
getLBLoop   jsr   getBit
       bcc   correctL
       rol   lenL
       dex
       bne   getLBLoop
correctL   lda   #$07+1
       bcc   setOffs ; C=1

getOffsBits  ldx   #$03
       sty   temp
getOBLoop   jsr   getBit
       bcc   correctO
       rol   temp
       dex
       bne   getOBLoop
       jsr   getBit
correctO   rol   temp   ; max 4 bity hi
       lda   #$0c+1  ;c=0
setOffs    stx   offs
       sbc   offs
       tax
getBits    sty   offs
       sty   offs+1
getbLoop   jsr   getBit
       rol   offs
       rol   offs+1
       dex
       bne   getbLoop
       rts

getbit    asl   bitcount
	   bne   @+
 	   rol   bitcount   ; c=1 wiec ustawi najmlodszy bit
GET_BYTE   lda   (ARJ4_INPUT),y
       inw   ARJ4_INPUT
       sta   bitbuf
@       asl   bitbuf
 	   rts

copy     lda   (copysrc),y
       inw   copysrc

PUT_BYTE   sta   (ARJ4_OUTPUT),y
       inw   ARJ4_OUTPUT
       dew   ARJ4_LENGTH
       rts

zobacz: http://onorisoft.free.fr/jag/bjlpak.zip

arjbeta.exe a -m4 conan.arj conan.gfx
dumparj conan.arj conan.gfx conan.arj4