HSC – 1KAtasciiBlaster

Adres banera: http://atari.pl/hsc/hsc.php?i=1.106
Plik z grą.

ranking:

No PLAYER HI SCORE DATA
1 GRooBY 3890 2018-12-09
2 Yellow_Man 3470 2018-07-28
3 Iron 1240 2018-02-06
4 Montezuma 1200 2017-11-25
5 shanti77 1080 2018-01-18
6 choirek 1030 2018-01-20
7 realszopen 1030 2024-01-15
8 Bunsen 280 2018-02-10


1 comment to HSC – 1KAtasciiBlaster

Leave a Reply