Sudoku

s_startŁamigłówka, której celem jest wypełnienie diagramu 9×9 w taki sposób, aby w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdym z dziewięciu pogrubionych kwadratów 3×3 (zwanych „blokami” lub „podkwadratami”) znalazło się po jednej cyfrze od 1 do 9. Cyfry nie mogą się powtarzać nie tylko w żadnym wierszu i kolumnie, ale także w małym kwadracie 3×3.

Sterowanie
– SELECT wybieramy poziom trudności (BEGINNER, EASY, NORMAL, HARD, EVIL, HIMSELF)
– OPTION przestawia grę w tryb generowania lub sprawdzania poprawności ułożenia SUDOKU
– klawisze strzałek poruszanie kursora
– klawisze 1-9 oraz SPACE edycja cyfr na diagramie

UWAGA: od poziomu NORMAL gra może mieć więcej niż jedno rozwiązanie.

Ciekawostki
# Dyskusja o grze

Credits
Grafika: xxl
Data: 01 / 2006

s_game

Download
Gra