SlightSID Player

slightsidplayerPlayer SIDów dla kardrydża SlightSID. Odtwarza także SIDy grające częściej niż raz na ramkę oraz SIDy w wersji stereo.

Klawiszologia
# SPACE – kolejny wpisy w katalogu,
# ESC – powrót do katalogu lokalnego,
# 1-8 – wybór utworu,
# ESC – (podczas odtwarzania) – powrót do listy utworów,
# SPACE (podczas odtwarzania) – kolejna muzyka w wybranym SID,
# 1-F + SHIFT – zmiana napędu.

Credits
Data: 12 / 2011

Download
Program wersja 3.7