HSC – DEVELOPERS

postać linku: http://atari.pl/hsc/?x=GameIDScore

GameID – trzy znaki np. 100
Score – dowolna ilość znaków np. 12345

Userbar: 350×40 PNG
HiScore: 270×267 PNG (szablon: http://atari.pl/hsc/szablon.png)

program do generowania kodu datamatrix w linku po prawej stronie

wyślij mi banerki, nazwę gry w odpowiedzi otrzymasz zarejestrowany GameID

Leave a Reply