Sudoku Sweep

ss_ekranJest to konwersja ‘flashowej’ gry Sudoku Sweep.

Zasady gry
Ponumerowane płytki spadają z góry jak w tetrisie. Należy je ułożyć na dole w ten sposób, aby numery od 1 do 9 nie powtórzyły się ani razu w danej kolumnie, rzędzie, bądź wydzielonym obszarze 3 na 3. Pomylić można się tylko trzy razy (CHANCES). Dzikie płytki, bez żadnego numeru, nie mają żadnej wartości i mogą być ułożone gdziekolwiek, bez łamania zasad gry Sudoku.

Punktacja
Otrzymujesz punkty (POINTS) za wypełnienie płytkami rzędów (ROWS), kolumn (COLUMNS) lub obszarów 3 na 3 (BOXES). Premię można uzyskać także za stworzenie poziomej bądź pionowej trójki (TRIPLES), która używa trzech kolejnych obszarów 3 na 3. Ułożenie podobnej kombinacji spowoduje, że każdy zestaw trzech identycznych numerów zostanie zamieniony w dzike płytki. Przemiana ta znacznie ułatwia późniejszą fazę rozgrywki.

Sudoku_Sweep_zasady
Na rysunku obok zaznaczone są przykłady punktowanych układów. Punktacja za poszczególne ułożenia wygląda następująco:
# 1 – wypełniony rząd – 330 punktów,
# 2 – wypełniona kolumna – 440 punktów,
# 3 – wypełniony kwadrat – 390 punktów,
# 4 oraz 5 – pozioma i pionowa trójka – 500 punktów.

Każdy żeton bonusowy (czarny) będzie punktowany dodatkowo 200 punktami, ale pod warunkiem, że znajdzie się w trójce. Każdy żeton to 10 punktów. Przyspieszenie opadania żetonu również jest punktowane, w ten sposób, że dodaje się punkt za każdy wyższy poziom. Po zakończeniu rozgrywki na danym poziomie odejmowane są punkty (100) za niepotrzebne klocki powyżej pola sudoku.

ss_gra
Gra ma sześć poziomów trudności różniących się częstotliwością występowania żetonów bez liczb. Po zakończeniu każdego poziomu dodawana jest jedna szansa na pomyłkę, ale tylko w przypadku jeśli liczba tych szans jest mniejsza niż trzy. Na końcu rozgrywki pojawia się podsumowanie, poczynając od informacji o ostatnim poziomie, na którym przebiegała gra, przez liczbę ułożonych trójek, rzędów, kolumn i pól 3 na 3, aż do ilości punktów.Ciekawostki
# Dyskusja o grze

Credits
Muzyka: stRing
Grafika: KAZ
Data: 12 / 2006

Download
Gra
Muzyka w formacie .sap